Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı ve AB Komisyonu bazı hükümler üzerinde anlaştı.

Finansman Anlaşması’na ilişkin diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplam 122 milyon avroluk Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonu devreye alındı.

Söz konusu 122 milyon avronun 90 milyon avrosu Türkiye’nin Erasmus+, Ufuk 2020 gibi birlik programlarına katılım payı olarak kullanılacak.

Anlaşma kapsamında yer alan Jean Monnet Burs Programı ile 12 milyon avro bütçeyle toplam 320 bursiyere 2022-23 ve 2023-24 akademik yıllarında AB üyesi ülkelerde bulunan üniversiteler veya üniversiteye eşdeğer kuruluşlarda araştırma ve lisansüstü eğim yapma hakkı tanınacak.

6 milyon avro bütçeli Şehir Eşleştirme programı ile Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında özellikle çevre konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenirken, 4 milyon avro bütçeli Sivil Topluma Destek programı ile Türkiye’de gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımının sağlanması amaçlanıyor.

İçişleri alanında çeşitli uluslararası kuruluşlarla yürütülecek ortak çalışmalara 5,8 milyon avro, IPA fonlarının denetiminden sorumlu Hazine Kontrolörleri Kurulunun bu alandaki kapasitesinin güçlendirilmesi için ise 1,8 milyon avro ayrılmış durumda.

Türkiye 2002 yılından bugüne aday ülkeleri üyeliğe hazırlamak amacıyla oluşturulan katılım öncesi fonlardan faydalanıyor. Hibe niteliğindeki bu fonlar ile siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve AB mevzuatına uyum ve uygulamaya yönelik kurumsal kapasitelerin geliştirilmesine yönelik projeler finanse ediliyor.